Rinkimai Lietuvoje

e-rinkimai

 BALSAVIMAS INTERNETU

  

Šiuo metu mūsų šalyje įstatymais įtvirtinti tik du balsavimo būdai – išankstinis balsavimas ir balsavimas rinkimų apylinkėje rinkimų dieną. Rinkėjai, negalintys pasirinkti vieno iš šių būdu, praranda galimybę pasinaudoti rinkimų teise. Rinkėjų aktyvumas Lietuvoje yra vienas mažiausių Europos Sąjungoje. 2019 metų savivaldybių rinkimų pirmajame ture dalyvavo 47,80  proc. rinkėjų, antrajame – tik  41, 22 proc.  Kitų Europos Sąjungos šalių rinkėjų aktyvumas siekia apie 67 proc. 2015 m. „Baltijos tyrimai“ organizuotos apklausos duomenimis, 56 proc. Lietuvos gyventojų remia idėją, kad per rinkimus būtų galima balsuoti ir internetu. 

Balsavimas internetu – nuotolinio elektroninio balsavimo būdas, kai rinkėjas gali išreikšti savo valią rinkimuose ar referendume naudodamasis interneto ryšiu, bet kurioje vietoje, kur yra interneto prieiga. 

Vienas pagrindinių šio balsavimo įteisinimo tikslų - sudaryti galimybę balsuoti rinkėjams neturintiems galimybių balsuoti šiuo metu numatytais būdais.
Balsavimas internetu:
   • padidintų balsuojančiųjų per rinkimus skaičių, ypač jaunesnių rinkėjų, skatintų susidomėjimą modernia balsavimo forma;
   • sudarytų sąlygas išeiviams aktyviau balsuoti;
   • paskatintų užsienio lietuvius aktyviau dalyvauti politiniame Lietuvos gyvenime ir išlaikyti ryšius su Tėvyne,
   • sudarytų galimybę balsuoti žmonėms, kurie rinkimų dieną yra išvykę ir negali ateiti į savo rinkiminę apylinkę;
   • paspartintų informacinių technologijų plėtrą šalyje;
   • palengvintų ir padarytų efektyvesnį balsų skaičiavimą ir rinkimų ar referendumo rezultatų nustatymą;

  • padėtų sutaupyti valstybės biudžeto lėšas, išleidžiamas rinkimams;
  • balsavimas internetu suteiktų galimybę akliesiems pirmą kartą balsuoti slaptai, nes dėl balsavimo internetu sistemoje įdiegtų valdymo balsu modulių aklas rinkėjas galėtų balsuoti savarankiškai, be pagalbininkų;
  • balsavimas internetu taip pat būtų papildomas būdas balsuoti rinkėjams, įprastai balsuojantiems namuose: neįgaliesiems ir senesnio amžiaus žmonėms;
  • balsavimas internetu gali būti saugesnis nei dabartinė rinkimų sistema, jei būtų įdiegta visiško patikrinamumo sistema. Kiekvienas rinkėjas galėtų atsekti savo balsą viso balsavimo internetu proceso eigoje;
  •  balsuojant paštu užsienyje arba namuose, sudaromos sąlygos daryti spaudimą rinkėjui. Balsuojant internetu, šios sąlygos eliminuojamos.

Pirmą kartą ES šalyse balsavimas internetu buvo išbandytas Estijoje 2005 m. Balsavimas buvo sėkmingas. Rinkėjai galėjo balsuoti įprastu būdu rinkimų dieną arba iš anksto internetu.

Balsavimo internetu rinkimuose ir referendumuose koncepcija buvo parengta dar 2006 m. 2016 metais Seimui pateiktas Balsavimo internetu sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo įstatymo projektas grąžintas tobulinti ir iki šiol nėra priimtas

Lietuvoje balsavimui internetu šiuo metu siūloma pasitelkti saugų ir patikimą būdą - elektroninės bankininkystės sistemą. Elektroninės bankininkystės sistema galėtų būti nesunkiai pritaikyta balsavimui internetu. Šis būdas saugus ir patikimas nes:
   • Techninė ir programinė balsavimo įranga bus patikimai apsaugota nuo neleistinų veiksmų ir poveikių.
   • Balsavimo internetu per bankų sistemas saugumą ir patikimumą patvirtina Valstybinės mokesčių inspekcijos ir komercinių bankų organizuota ir sparčiai populiarėjanti elektroninio pajamų deklaravimo sistema.
   • Elektroninio balsavimo sistema garantuos, kad į elektroninę balsadėžę patekę balsai ir balsų skaičiavimas bus anonimiški. Balsavimo sistema bus organizuota taip, kad balsų skaičius elektroninėje balsadėžėje neleistų nustatyti ryšio tarp balso ir konkretaus rinkėjo.


rinkimai